28.7.2016

Psalmi 23

"Daavidin virsi. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu.
Viheriäisille niityille hän vie minut lepäämään; virvoittavien vetten tykö hän minut johdattaa.
Hän virvoittaa minun sieluni. Hän ohjaa minut oikealle tielle nimensä tähden.
Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani; sinun vitsasi ja sauvasi minua lohduttavat.
Sinä valmistat minulle pöydän minun vihollisteni silmien eteen. Sinä voitelet minun pääni öljyllä; minun maljani on ylitsevuotavainen.
Sula hyvyys ja laupeus seuraavat minua kaiken elinaikani; ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti." (Ps.23)


25.7.2016

Uskoon perustuva optimismi

Mooses johdatti Israelilaisia Egyptistä kohti Kanaanin maata. He leiriytyivät Paaranin erämaassa. Herra pyysi Moosesta lähettämään miehiä vakoilemaan millainen oli Kanaanin maa. Kun miehet tulivat takaisin, he kertoivat mm. että siellä asui voimallinen kansa ja kaupungit olivat lujasti varustettuja. Siellä oli myös jättiläisiä joiden rinnalla vakoilijat olivat kuin heinäsirkkoja.  ” - Emme me kykene käymään sen kansan kimppuun, sillä se on meitä voimakkaampi.” (4.Moos.13:32)

Kaaleb, yksi maassa kävijöistä, omasi uskoon perustuvaa optimismia. Hän uskoi, että Herran avulla he onnistuisivat valloittaa maan. (3.Moos.13:31)

”Jos Herra on meille suosiollinen, niin hän vie meidät siihen maahan ja antaa sen meille, maan, joka vuotaa maitoa ja mettä. Älkää vain kapinoiko Herraa vastaan älkääkä peljätkö sen maan kansaa, sillä heitä ei ole meille kuin suupalaksi. Heidän varjelijansa on väistynyt heistä, mutta meidän kanssamme on Herra. Älkää te heitä peljätkö." (4.Moos.14:8-9)

Voiko minulla olla uskoon perustuvaa optimismia? Kyllä voi. Se tulee Jumalan Sanasta. Kun esimerkiksi kohtaamme muita uskovia, me kohtaamme uudestisyntyneitä Jumalan lapsia, uusia luomuksia Jeesuksessa Kristuksessa. Silloin menneisyys on menneisyyttä. Mutta nyt on nyt. Jeesukseen uskovat ovat veljiä tai sisaria keskenään, samaa suurta Jumalan perhettä, joka kasvaa kasvamistaan.

"häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan." (Kol.1:13)

Oletko sinä jo Jumalan perheessä? Jos et ole, niin haluaisitko olla? 

16.7.2016

Armossa

”Koska meillä siis, veljet, on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkeinpyhimpään,
jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripun, se on hänen lihansa, kautta,
ja koska meillä on "suuri pappi, Jumalan huoneen haltija",
niin käykäämme esiin totisella sydämellä, täydessä uskon varmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omastatunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä;
pysykäämme järkähtämättä toivon tunnustuksessa, sillä hän, joka antoi lupauksen, on uskollinen;” (Hebr.10:19-23)

On valtava asia, että jokainen kristitty voi käydä armoistuimelle. Jeesus on toimittanut syntien puhdistuksen ja istuu Majesteetin oikealla puolella korkeuksissa Taivaissa (Hebr.1:3, 8:1). Jeesus on ylimmäinen pappi iankaikkisesti Melkisedekin (vanhurskauden kuningas) järjestyksen mukaan.

”mutta tällä on katoamaton pappeus, sentähden että hän pysyy iankaikkisesti,
jonka tähden hän myös voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan Jumalan tykö tulevat, koska hän aina elää rukoillakseen heidän puolestansa.” (Hebr.7:24-25)

Uskova voi elää Jumalan armossa (Room.5:2). Se on jotakin järisyttävää, lohduttavaa ja vapauttavaa. Minä kelpaan tällaisena! On jotakin, niin paljon suurempaa kuin tämän maailman katoavat mittaristot ja vaateet.


9.7.2016

Jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa

"Ja suuri voitto onkin jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa.
Sillä me emme ole maailmaan mitään tuoneet, emme myös voi täältä mitään viedä;
mutta kun meillä on elatus ja vaatteet, niin tyytykäämme niihin.
Mutta ne, jotka rikastua tahtovat, lankeavat kiusaukseen ja paulaan ja moniin mielettömiin ja vahingollisiin himoihin, jotka upottavat ihmiset turmioon ja kadotukseen.
Sillä rahan himo on kaiken pahan juuri; sitä haluten monet ovat eksyneet pois uskosta ja lävistäneet itsensä monella tuskalla.
Mutta sinä, Jumalan ihminen, pakene semmoista, ja tavoita vanhurskautta, jumalisuutta, uskoa, rakkautta, kärsivällisyyttä, hiljaisuutta.
Kilvoittele hyvä uskon kilvoitus, tartu kiinni iankaikkiseen elämään, johon olet kutsuttu ja johon hyvällä tunnustuksella olet tunnustautunut monen todistajan edessä." (1.Tim.6:6-12)