30.5.2016

Tulla, kasvaa, mennä

TULLA 
”Ja kulkiessaan Galilean järven rantaa hän näki kaksi veljestä, Simonin, jota kutsutaan Pietariksi, ja Andreaan, hänen veljensä, heittämässä verkkoa järveen; sillä he olivat kalastajia. Ja hän sanoi heille: "Seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia". Niin he jättivät kohta verkot ja seurasivat häntä.” (Matt.4:18-20)

 ”Tulkaa minun tyköni, kaikki työtätekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon.” (Matt.11:28)

 KASVAA 
”ja kasvakaa meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Hänen olkoon kunnia sekä nyt että hamaan iankaikkisuuden päivään.” (2.Piet.3:18)

”että heidän sydämensä, yhteenliittyneinä rakkaudessa, saisivat kehoitusta omistamaan täyden ymmärtämyksen koko rikkauden ja pääsisivät tuntemaan Jumalan salaisuuden, Kristuksen, jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä.” (Kol.2:2-3) 

 "Säilytä se hyvä, mikä sinulle on uskottu, Pyhän Hengen kautta, joka meissä asuu." (2.Tim.1:14)

MENNÄ 
”Ja hän sanoi heille: "Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille.” (Mark.16:15)

18.5.2016

Kirjakahvila

Pastori Antti Koskenpää on kirjakahvilassa "Suola ja valkeus"
-torstaisin ja perjantaisin klo 12-16 ja
-kesäkuun alusta myös keskiviikkoisin klo 14-18.

Seurakunnan sunnuntaihartaus (klo 18) siirtyy kirjakahvilaan 29.5. alkaen.

Kirjakahvilan osoite on Katrineholminkatu 9, Salo


11.5.2016

Katsokaa taivaan lintuja

"Katsokaa taivaan lintuja: eivät ne kylvä eivätkä leikkaa eivätkä kokoa aittoihin, ja teidän taivaallinen Isänne ruokkii ne. Ettekö te ole paljoa suurempiarvoiset kuin ne?
Ja kuka teistä voi murehtimisellaan lisätä ikäänsä kyynäränkään vertaa?
Ja mitä te murehditte vaatteista? Katselkaa kedon kukkia, kuinka ne kasvavat; eivät ne työtä tee eivätkä kehrää. Kuitenkin minä sanon teille: ei Salomo kaikessa loistossansa ollut niin vaatetettu kuin yksi niistä." (Matt.6:26-29)

Jumala huolehtii omistaan. Aina  tuota huolenpitoa ei huomaa. Päivä menee ja kas, tulee uusi päivä. Jostakin se tulee ja jonnekin se menee. Niin Jumala on meidät ruokkinut, antanut vaatteet ylle ja katon pään päälle. Ja jos jollakin ei ole ruokaa, vaatetta eikä kattoa pään päällä, niin Jumala rakkaudessaan johdattakoon uskovan asekeleet apua tarvitsevan luo Kristuksen kirkkauden kiitokseksi.

8.5.2016

Vapauteen Kristus vapautti meidät

”Hän toi minut avaraan paikkaan, hän vapautti minut, sillä hän oli mielistynyt minuun.” (2.Sam.22:20)

Kristittynä oleminen ei ole ahdasmielistä, vaikka jotkut ei-uskovat niin ajattelevat. ”Vapauteen Kristus vapautti meidät –” (Gal.5:1). Kristus vapauttaa ihmisen mm. vääristä omakuvista, tuo ihmisen ahtaasta avaraan.

Asiaa voi lähestyä myös Nick Vujicicista kertovan videoklipin kautta: Videolinkki 

1.5.2016

Kristitty ja työ

Salon Raamattupuhuu seurakunta osallistuu sunnuntai aamupäivisin Turun Raamattu puhuu seurakunnan aamupäivän Jumalanpalvelukseen kello 11:30 osoitteessa Hämeenkatu 28, Turku. Siellä on myös pyhäkoulu lapsille. Tänään Pastori Matti oli äänessä aiheenaan 'kristitty ja työ'. Saarna on kuuneltavissa tästä: Linkki tallenteeseen

"Ja kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa." (Kol.3:17)

Työ ei ole rangaistus eikä se ole kirous. Myös työelämässä voimme luottaa Jumalan johdatukseen.Voimme tehdä työtä siinä paikassa mihin Jumala on meidät asettanut. Uskova voi tehdä työtä levosta käsin. Lepo perustuu Kristuksen täytettyyn työhön ristillä. Vaikka työ on maallista, uskova voi suunnata sydämensä siihen mikä ylhäällä on ja tehdä työnsä kuin Kristukselle.

"Sillä te olette kuolleet, ja teidän elämänne on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa; kun Kristus, meidän elämämme, ilmestyy, silloin tekin hänen kanssaan ilmestytte kirkkaudessa." (Kol.3:3-4)

 "Palvelijat, olkaa maallisille isännillenne kaikessa kuuliaiset, ei silmänpalvelijoina, ihmisille mieliksi, vaan sydämen yksinkertaisuudessa peljäten Herraa. Kaikki, mitä teette, se tehkää sydämestänne, niinkuin Herralle eikä ihmisille, tietäen, että te saatte Herralta palkaksi perinnön; te palvelette Herraa Kristusta." (Kol.3:22-24)