23.4.2016

Mies rakastaa vaimoaan Kristuksen rakkaudella

Efesolaiskirjeen viidennessä luvussa jakeesta 21 alkaen ei puhuta alistamisesta. Siinä ei sanota, että mies voi alistaa vaimoaan, ja että mies voi mielin määrin määräillä vaimoaan. Kaikkea muuta! Siinä puhutaan rakastamisesta ja toinen toisensa kunnioittamisesta. Siinä verrataan myös avioliittoa ja seurakuntaa.

Se, että vaimo asettuu miehensä alle, ei tarkoita, että mies alistaa vaimon.
”Mutta niinkuin seurakunta on Kristukselle alamainen, niin olkoot vaimotkin miehillensä kaikessa alamaiset.” (ef.5:24)
Jos kyseessä olisi alistaminen, niin seuraava jae ei vain voisi toteutua:

”Miehet, rakastakaa vaimojanne, niinkuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä,” (Ef.5:25)

Nyky maailma ei voi sietää tällaista tekstiä, missä vapaaehtoisesti asetutaan toisen alle. Nykymaailma ei voi myöskään sietää jakeen 1.Moos.2:24 kaltaista perustavaa laatuaan olevaa tosiasiaa miehestä ja naisesta: ”Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja he tulevat yhdeksi lihaksi”.

Maailma on kääntänyt Jumalaisen järjestyksen päälaelleen, mutta uskovien ei tarvitse ottaa mallia maailmasta vaan katsoa Kristukseen. Uskovassa asuu Jumala. Miehen rakkaus vaimoa kohtaan on Kristuksen rakkautta. Se rakkaus on kestävää, eikä se häviä vastoinkäymisissä.

Jumalainen järjestys pysyy vaikka maailma huutaa vastaan.  Jumala on numero 1. Sitä seuraa puoliso, perhe ja seurakunta.

9.4.2016

Paavalin kirje efesolaisille luku 4 jakeet 17-32

”Sen minä siis sanon ja varoitan Herrassa: älkää enää vaeltako, niinkuin pakanat vaeltavat mielensä turhuudessa, nuo, jotka, pimentyneinä ymmärrykseltään ja vieraantuneina Jumalan elämästä heissä olevan tietämättömyyden tähden ja sydämensä paatumuksen tähden, ovat päästäneet tuntonsa turtumaan ja heittäytyneet irstauden valtaan, harjoittamaan kaikkinaista saastaisuutta, ahneudessa. Mutta näin te ette ole oppineet Kristusta tuntemaan, jos muutoin olette hänestä kuulleet ja hänessä opetusta saaneet, niinkuin totuus on Jeesuksessa: että teidän tulee panna pois vanha ihmisenne, jonka mukaan te ennen vaelsitte ja joka turmelee itsensä petollisia himoja seuraten, ja uudistua mielenne hengeltä ja pukea päällenne uusi ihminen, joka Jumalan mukaan on luotu totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen. Pankaa sentähden pois valhe ja puhukaa totta, kukin lähimmäisensä kanssa, sillä me olemme toinen toisemme jäseniä. "Vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö." Älkää antako auringon laskea vihanne yli, Älkääkä antako perkeleelle sijaa. Joka on varastanut, älköön enää varastako, vaan tehköön ennemmin työtä ja toimittakoon käsillään sitä, mikä hyvää on, että hänellä olisi, mitä antaa tarvitsevalle. Mikään rietas puhe älköön suustanne lähtekö, vaan ainoastaan sellainen, mikä on rakentavaista ja tarpeellista ja on mieluista niille, jotka kuulevat. Älkääkä saattako murheelliseksi Jumalan Pyhää Henkeä, joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka. Kaikki katkeruus ja kiivastus ja viha ja huuto ja herjaus, kaikki pahuus olkoon kaukana teistä. Olkaa sen sijaan toisianne kohtaan ystävällisiä, hyväsydämisiä, anteeksiantavaisia toinen toisellenne, niinkuin Jumalakin on Kristuksessa teille anteeksi antanut.” (Ef.4:17-32)

2.4.2016

Hoivatkaa toinen toistanne

”Olkoon kukin meistä lähimmäiselleen mieliksi hänen parhaaksensa, että hän rakentuisi. Sillä ei Kristuskaan elänyt itsellensä mieliksi, vaan niinkuin kirjoitettu on: "Niiden herjaukset, jotka sinua herjaavat, ovat sattuneet minuun". Sillä kaikki, mikä ennen on kirjoitettu, on kirjoitettu meille opiksi, että meillä kärsivällisyyden ja Raamatun lohdutuksen kautta olisi toivo. Mutta kärsivällisyyden ja lohdutuksen Jumala suokoon teille, että olisitte yksimieliset keskenänne, Kristuksen Jeesuksen mielen mukaan, niin että te yksimielisesti ja yhdestä suusta ylistäisitte Jumalaa ja meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen isää. Hoivatkaa sentähden toinen toistanne, niinkuin Kristuskin on teidät hoivaansa ottanut Jumalan kunniaksi.” (Room.15:2-7)

Noniin, kun katson omaa elämääni, en paljon voi tässä asiassa kerskata. Mutta sitä toivoa totisesti kannan ja janoan, että eri seurakunnat entistä enemmän veisivät yhdessä hyvää sanomaa eteenpäin ja rakastaisivat toinen toistaan. Se ydin asia, että Jeesus Kristus on kuollut sijastamme, sovittanut syntimme ja noussut kuolleista, on totta. Se on tänään tässä hetkessä yhtä tuore asia kuin 2000 vuotta sitten. Kyseessä oli kertakaikkinen uhri. Kutsu Jumalan yhteyteen on voimassa. Kuiskaus Jeesuksen puoleen riittää.
terv. Toni