26.2.2016

Iankaikkinen elämä

"Minun lampaani kuulevat minun ääntäni, ja minä tunnen ne, ja ne seuraavat minua. Ja minä annan heille iankaikkisen elämän, ja he eivät ikinä huku, eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni.Minun Isäni, joka on heidät minulle antanut, on suurempi kaikkia, eikä kukaan voi ryöstää heitä minun Isäni kädestä. Minä ja Isä olemme yhtä." (Joh. 10:27-30)

 Kun uskova ei jaksa, Isä edelleen pitää kädestä. Tässä ei ole kyse ihmisen ponnisteluista yrittää miellyttää Jumalaa, yrittää tehdä hyviä tekoja, yrittää olla kristitty. Kyse on iankaikkisesta pelastuksesta Jumalan Sanan mukaisesti. Jeesus on sovittanut kaikki synnit Golgatan ristillä. Jumalan armon Kristuksessa vastaanottanut on pelastunut, Jumala on hänet sinetöinyt. Hän on Jumalan lapsi.

19.2.2016

Rehellinen Jumalalle

"Minä tunnustin sinulle syntini enkä peittänyt pahoja tekojani; minä sanoin: "Minä tunnustan Herralle rikokseni", ja sinä annoit anteeksi minun syntivelkani. Sela." (Ps.32:5)

 "Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä." (1.Joh.1:9)

Jumala kyllä tietää mitä me olemme tehneet. Mutta Hän haluaa että me olemme Hänelle rehellisiä emmekä salaa rikkomuksisamme. Sananlaskussa 28:13 sanotaan, että joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty.


14.2.2016

Nöyryys

Raamatussa Jeesus sanoo:
" Tulkaa minun tyköni, kaikki työtätekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä; niin te löydätte levon sielullenne. Sillä minun ikeeni on sovelias, ja minun kuormani on keveä." (Matt.11:28-30)

"Näin sanoo Herra: Taivas on minun valtaistuimeni, ja maa on minun jalkojeni astinlauta. Mikä olisi huone, jonka te minulle rakentaisitte, mikä paikka olisi minun leposijani? Minun käteni on kaikki nämä tehnyt, ja niin ovat kaikki nämä syntyneet, sanoo Herra. Mutta minä katson sen puoleen, joka on nöyrä, jolla on särjetty henki ja arka tunto minun sanani edessä." (Jes.66:1-2)

"Nöyrtykää Herran edessä, niin hän teidät korottaa." (Jaak.4:10)

On tärkeää nöyrtyä Jumalan Sanan edessä ja ojentautua arkielämässä Sanan mukaan. Silloin mieli on taipunut parannukseen.

12.2.2016

Klassinen kristinusko

Perjantaikokouksessa kävimme läpi Paavalin kirje efesolaisille luvun 2 loppuosan ja katsoimme Tapanin Suonnon opetuksen aiheesta "Mitä on klassinen kristinusko ja miksi siitä on tärkeää pitää kiinni?"9.2.2016

Kaikki yhdessä

Seurakunnassa on erilaisia ihmisiä erilaisilla lahjoilla. Näillä lahjoilla rakennetaan seurakuntaa, joka on Kristuksen ruumis. Kaikkien osuus on hyvin tärkeä. Eikä tässä ole kyse tekemisestä vaan olemisesta. Esimerkiksi rukous, huokaus Herran puoleen, on yksi erittäin tärkeä tehtävä. Sen aikana uskova ravittuu, eheytyy ja saa, Ja samalla hän rakentaa seurakuntaa.

"Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut." (room.8:28)

 "Olkaa veljellisessä rakkaudessa helläsydämiset toisianne kohtaan; toinen toisenne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenänne."(room.12:10)

 Ruumis tarvitsee jokaista jäsentään. On selvää, että seurakunta ei ole yhden jäsenen show.

7.2.2016

Perintö

Jumala antoi Jaakobille nimen Israel ja lupauksensa (1.Moos.35:10-12). Jaakobin 12 poikaa muodosti Israelin 12 sukukuntaa, heimoa (1.Moos.49:28). Tämä 12 heimon muodostama Israel, Jaakobin heimo, on kerran perivä perintönsä (Obadja 1:17).

Kun Jumala kirkastaa Kristuksen ihmisen sydämessä, ihminen on täysin pelastunut. Jumalan sinetti ihmisessä pysyy lunastuksen päivään saakka. Se on perintömme vakuutena, hänen omaisuutensa lunastamiseksi - hänen kirkkautensa kiitokseksi.(Ef.1:13-14, 4:30)

On tapahtuva suuria asioita, niin idässä kuin lännessä, niin pohjoisessa kuin etelässä.

"Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman." (Ap.t.4:12)